playforISTANBUL [x3]

playforISTANBUL [3]

June 2013 / (TAL) & Çati common space / Sevi Algan and Sofia Mavragani

playforISTANBUL_3_2TR

İSTANBULiçinbiroyun _ deneysel performans atölyesi  [ΤR]

playforİSTANBUL [3], gezgin çağdaş performans atölyesi playforPLACE’in üçüncü durağı ve aynı zamanda üçüncüsü oldu. Bu atölyede “Oyun” eyleminin toplum ve kültür içindeki belirgin rolünü göz önünde tutarak, onun işlevini ve performatif/gerçekleştirici gücünü araştırdık. Sofia Mavragani, bir yerden seçtiği bir sanatçıyı, birlikte gerçekleştirecekleri ve seyirciye açık bir sunuma doğru gidecek atölye oyununun yaratım sürecine davet ediyor. İstanbul’da, farklı dönemlerde gerçekleştirilen 3 atölye için Sevi Algan’ı davet etti.

Atölye, deneysel takasa dayanan birlikte öğretim ve sanatsal işbirliği pratiği üzerinde durdu. Oyun oynamanın gücünü aldığı ve onun biricik tabiatında var olan “gerçeği hayal ürünü/imgesel olana, ciddi olanı komik olana, güncel yerelliği beklenmedik olana dönüştürmeyi” araştırdı.

playforİSTANBUL atölyesi “Sınır Oyunları”’na odaklı. Kişisel, sosyal, kültürel ve vatandaş olarak varoluşumuzun sınırlarında üretilmiş oyunlar…

“Oyun”’un karakteristik öğelerini, yaratım ve araştırma sürecinin tüm safhalarında uygulamak üzere; sınırdaki durumlarda ’Oynayan Beden’ in özelliklerine dayanarak, yenilikçi hareket malzemesini keşfetmek üzere, kişisel fikirleri cesaretlendirip, dinamik kompozisyon stratejilerini test etmeye çalıştık.

Bu çalışmada, odaklanmış bir farkındalık, hayalgücü, takas ve işbirliği ile katılımcıların performans ve fiziksel becerilerini geliştirmeyi amaçladık..

playforİSTANBUL, dansçı, oyuncu, müzisyen, profesyonel ve amatörlere; oynamaya yeteneği ve merakı olan herkese açıktı.

PHOTOS BY Ersin Ercin

This slideshow requires JavaScript.

OPEN PRESENTATION

 
.
.
.
.
.

playforISTANBUL [2]

January 2013 / (TAL) & Çati common space / Sevi Algan and Sofia Mavragani

playforISTANBUL2_Poster_t

PHOTOS BY Ersin Ercin

This slideshow requires JavaScript.

OPEN PRESENTATION

 
.
.
.
.

playforISTANBUL [1]

September 2012  / (TAL) & Çati common space / Sevi Algan and Sofia Mavragani

playforISTANBUL_POSTER_turkish

PHOTOS BY Ersin Ercin

This slideshow requires JavaScript.

DOCUMENTATION FILM BY Ersin Ercin

OPEN PRESENTATION

with the support of  TAL (Theatre Research Laboratory), Çatı-Contemporary Dance Artist’s Association and Fingersix